Hyppää pääsisältöön

Integritetspolicy

Detta är sekretesspolicyn för kund- och marknadsföringsregistret hos Mobiilivarmenne.fi.

Om du vill bekanta dig med operatörernas sekretesspolicys, vänligen gå till din operatörs sekretesspolicy nedan.

DNAs sekretesspolicy

Elisas sekretesspolicy

Telia sekretesspolicy

Allmänt

Detta är en kombinerad sekretesspolicy och informationsdokument enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artiklarna 12 och 13 samt personuppgiftslagen (523/1999) §§ 10 och 24, avsett för användare, potentiella användare, tjänsteleverantörer och andra intressenter samt för användare av webbplatsen mobiilivarmenne.fi.

Registeransvarig och kontaktuppgifter till den registeransvarige

Innehålls- och kommunikationsbyrån Era Content Oy
Företags-ID 2633517-5
Postadress: Takomotie 8, 00380 Helsingfors

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Namn: Eero Anhava
Postadress: Takomotie 8, 00380 Helsingfors
E-post: eero.anhava (at) eracontent.com

Registrets namn

Kund- och marknadsföringsregistret hos Mobiilivarmenne.fi

Syften med behandlingen av personuppgifter

Kundens personuppgifter kan behandlas för följande ändamål: marknadsföring, analys och statistik, opinions- och marknadsundersökningar samt andra liknande användningsändamål.

Innehållet i registret

Registret är Mobiilivarmenne.fi:s kund- och marknadsföringsregister, där uppgifter om kunder och intressenter samlas in. Registret kan innehålla följande uppgifter: information relaterad till genomförandet av kommunikation samt uppgifter om användning av tjänster, såsom surf- och sökuppgifter (till exempel med Google Analytics), eventuella profil- och intresseuppgifter som kunden har lämnat samt eventuella andra uppgifter som samlats in med kundens samtycke.

Överföring av personuppgifter

Uppgifter kan överföras med den registrerades samtycke: för direktmarknadsföringsändamål enligt personuppgiftslagen samt för opinions- och marknadsundersökningar och andra liknande utredningar. Uppgifter kan överföras utanför EU eller EES i enlighet med personuppgiftslagens tillåtna gränser för lagring och behandling på en server på uppdrag av den registeransvarige.

Tid för lagring av personuppgifter eller kriterier för att fastställa lagringstiden

Personuppgifter behandlas under tiden kundförhållandet är aktivt. Efter att kundförhållandet har avslutats raderas uppgifterna inom 10 år enligt de raderingsprocesser som den registeransvarige följer.

Källor till personuppgifter

Information om kunden erhålls regelbundet: via cookies eller andra liknande tekniker.

Rättigheter för den registrerade

Den registrerade har rätt att få bekräftelse från den registeransvarige om personuppgifter om den registrerade behandlas eller inte, eller om de har behandlats.

Om den registeransvarige behandlar den registrerades personuppgifter, har den registrerade rätt att få information om detta dokument samt en kopia av de behandlade personuppgifterna.

Om den registrerade framför en begäran elektroniskt och inte har begärt någon annan leveransform, levereras uppgifterna i ett allmänt använt elektroniskt format, förutsatt att uppgifterna kan levereras på ett säkert sätt.

Den registrerade har också rätt att begära att den registeransvarige korrigerar eller raderar personuppgifter om honom eller henne och kan motsätta sig behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsförings.

Efter att dataskyddsförordningen började tillämpas har den registrerade även i vissa fall rätt att begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter eller på annat sätt motsätta sig behandlingen. Dessutom kan den registrerade begära överföring av de uppgifter som denne har tillhandahållit i maskinläsbar form, baserat på dataskyddsförordningen.

Alla de här nämnda begärandena ska lämnas till den ovan nämnda kontaktpersonen för den registeransvarige. Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter inte är laglig, har denne rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Hur registrets skydd är ordnat

Manuellt material: Det finns inget manuellt material.

Elektroniskt lagrade uppgifter: Endast de anställda som på grund av sitt arbete har rätt att behandla kunduppgifter är berättigade att använda systemet som innehåller kunduppgifter. Varje användare har en egen användaridentitet och lösenord till systemet. Uppgifterna samlas in i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

Mobilcertifikat är en tjänst som erbjuds av DNA, Elisa och Telia.
Gå till din operatörs webbplats.

Aktivera mobilcertifikat