Vad? Var? Varför? För vem?
Varifrån: Dna | Elisa | Sonera DNA Elisa Sonera

Vad?

Mobilcertifikatet är ett elektroniskt identitetsbevis i din mobiltelefon. Med certifikatet styrker du din identitet, och i olika elektroniska tjänster kan du använda certifikatet som elektronisk signatur.

Var

Med mobilcertifikatet kan du enkelt styrka din identitet på Internet eller under ett telefonsamtal. Du kan använda certifikatet i webbtjänster som kräver autentisering, och i framtiden kommer du även att kunna använda det i bankärenden.

Varför

Mobilcertifikatet är absolut säkert. Det fungerar nämligen med en behörighetskod som endast du känner till. Med mobilcertifikatet kan du smidigt sköta elektroniska ärenden från början till slut.

För vem

Mobilcertifikatet fungerar i varje finländares mobiltelefon och för att börja använda det ska du kontakta din operatör.